Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Осигуровки за абитуриентите

Учениците, които са завършили средното си образование през тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки за периода от юли до септември включително, напомнят от офиса на Национална агенция за приходите в Шумен. Това е валидно и за бъдещите студенти редовно форма на обучение. За месеците от завършване на средното си образование до започване на висшето си образование те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. Причината за това е, че те не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, коментират от шуменския офис на НАП.

Зрелостниците попадащи в тези категории трябва да подадат декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тъй като учениците се осигуряват от държавата до 30 юни, това ще означава, че ако имат задължението да заплащат сами здравните си осигуровки, то те трябва да подадат декларация образец 7 и да заплатят първата си месечна вноска от 24,40 лв. до 25 август. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали или чрез електронната услуга на страницата на Агенцията плащания на задължения към бюджета по електронен път. В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Задължително е попълването на телефон за връзка с лицето. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис на приходната агенция. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”.

От офиса на НАП в Шумен обръщат внимание на всички граждани в областта, че при неплащане на вноските за здраве повече от 3 пъти за последните 3 години, те могат да се окажат с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

Проверка за здравния си статус всеки гражданин може да направи най-бързо и лесно чрез електронната услуга на НАП – „Здравноосигурителен статус“ на електронната страница:  www.nap.bg . Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на номер 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *