С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Оживление в строителството

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 15 057 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 2 354 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 11 549 кв. м РЗП, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 36.4%, броят на жилищата в тях – над три пъти, а общата им застроена площ нараства със 191.8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление както на броя им с 15.2%, така и при разгънатата им застроена площ – с 43.6%.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен:

 

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 7.1%, жилищата в тях – със 157.6%, а разгънатата им застроена площ – с 88.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 26.4%, а разгънатата им застроена площ – с 51.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 301, Пловдив – 257, София – 138, Варна – 128, и Благоевград – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 141, Пловдив – 1 613, Варна – 1 003, Бургас – 706, и Стара Загора – 289. По този показател област Шумен заема осмо място сред 28-те области в страната.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Шумен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 95 жилища в тях и със 17 501 кв. м обща застроена площ, и на 12 други сгради с 942 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 42.9%, жилищата в тях – с 50.8%, а разгънатата им застроена площ – над два пъти. Започнатите други видове сгради запазват броя си от второто тримесечие на 2020 г., но тяхната РЗП намалява с 65.4%, сочат данните на статистиката.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 81.8%, жилищата в тях – с 43.9%, а разгънатата им застроена площ – със 197.9%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 50.0%, а общата им застроена площ намалява с 93.5%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 211, Пловдив – 176, София – 137, Варна – 130, и Пазарджик – 83.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *