С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

Оживление в строителството

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 18 139 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 68 други сгради с 13 999 кв. м РЗП, съобщават от ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания – Шумен”.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27.3%, броят на жилищата в тях нараства над четири пъти, а общата им застроена площ – два пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 44.7% повече, но разгънатата им застроена площ е с 13.3% по-малко.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен:

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 47.4%, жилищата в тях – с 84.5%, а разгънатата им застроена площ – със 140.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече със 126.7%, а разгънатата им застроена площ нараства близо три пъти.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 321, София (столица) – 229, София – 229, Варна – 191, и Бургас – 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 316, Пловдив – 1 921, Варна – 1 065, Стара Загора656, и Бургас – 501. По този показател област Шумен заема седмо място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2022 г. в област Шумен е започнал строежът на 19 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 3 552 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 9 131 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради нарастват със 171.4%, жилищата в тях – със 114.3%, а разгънатата им застроена площ – с 69.1%. Увеличават се и започнатите други видове сгради с 66.7%, както и общата им застроена площ – със 7.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради бележат ръст със 111.1%, жилищата в тях нарастват над два пъти, а разгънатата им застроена площ – със 133.4%. Започнал е строежът на 94.4% повече други видове сгради, със 122.8% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Варна 215, Пловдив – 208, София (столица) – 176, София – 117, и Бургас – 109.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *