С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

Оживление в строителството

 През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 70 жилища в тях и 8 047 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 49 други сгради с 10 861 кв. м РЗП, съобщават от пресцентъра на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.3%, броят на жилищата в тях намалява с 36.4%, а общата им застроена площ нараства с 6.9%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им – с 63.3%, така и на разгънатата им застроена площ – над два пъти.

 Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен:

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 9.1%, жилищата в тях – с 89.2%, а разгънатата им застроена площ – с 55.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 6.5%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 46.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 269, Пловдив – 243, София – 204, Варна – 124, и Бургас – 118. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 367, Пловдив – 1 056, Варна – 665, Бургас – 435, и Кърджали – 390. По този показател област Шумен заема тринадесето място сред 28-те области в страната.

През второто тримесечие на 2021 г. в област Шумен е започнал строежът на 17 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 6 772 кв. м обща застроена площ и на 26 други сгради със 17 381 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 88.9%, жилищата в тях – над шест пъти, а разгънатата им застроена площ е над три пъти повече. Започнатите други видове сгради са се увеличили с 44.4%, а тяхната обща застроена площ е нараснала над три пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 21.4%, жилищата в тях – с 3.2%, както и разгънатата им застроена площ – с 34.9%. Започнатите други видове сгради са повече със 116.7%, а общата им застроена площ нараства над пет пъти.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 260, Пловдив – 231, София – 148, Варна – 136, и Бургас – 88.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *