COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Номинации в образованието

На свое заседание Експертната комисия за определяне носителите на Наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 2020 г. направи своя избор. Предложенията ще бъдат предоставени на Постоянната комисия по образование и наука, която ще определи по един кандидат във всяка категория, а одобрените ще бъдат гласувани от Общинския съвет.

В категория „Ученик на годината“ в хуманитарната и природоматематическата област експертната комисия е класирала двама души – Тонислав Св. Троев от СУ „П. Волов” и Катерина К. Костадинова, 12 в клас ППМГ „Нанчо Попович”.

В категория „Ученик на годината“ в областта на изкуствата и спорта са класирани Денислава Д. Герчева – ЦПЛР – ОДК и Богомила Г. Георгиева – 12 б клас в ППМГ.

В категория „Студент в областта на природните, математическите и технически науки” изборът на експертната комисия е бил за Валентин М. Борисов – студент IV курс в ШУ, специалност „Компютърна информатика“ и за Курсант старшина Бойчо Н. Златинов от 622 класно отделение -студент във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, обучаващ се в ОКС „бакалавър“, спец. „Военни комуникации и информационни системи”.

В категория „Учител на годината“ в начална степен на обучение – изборът е за Мануела И. Недекова – главен учител в начален етап в СУ „Сава Доброплодни“.

В категория „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и техническите науки е определена Мадлена М. Станчева – старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“.

В категория „Учител на годината“ в сферата на хуманитарните науки – изборът е за Виолета Я. Маразова старши учител по история и цивилизации и гражданско образование  в ППМГ „Н. Попович“

Предложението на експертната комисия за връчване Награда за принос в областта на природните, математически и технически науки е за доц. д-р Сунай Ибрямов – Факултет по природни науки на ШУ „Е. К. Преславски“

В категория „Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание” предложението е за Педагогическия екип на ДГ „Изворче“.

Две са предложенията за Педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование – Педагогическият колектив на II ОУ „Д-р Петър Берон“ и Педагогическият колектив на Професионална гимназия по икономика.

Удостоените с Наградата на Шумен ученици и студенти получават диплом и парична награда в размер на 200 лв.; директори/ заместник-директори на детски заведения, училища и извънучилищни звена, учители и преподаватели във висши училища, научни работници и изследователи получават диплом, знак на Общината и парична награда в размер на 600 лв.; за колективни награди се връчват диплом, плакет и парична награда в размер на 800 лв.; юридически и физически лица, подпомагащи образованието и науката получават диплом и знак на Общината.

Наградите в системата на образованието се връчват в навечерието на 24 май.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *