COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Центрове за грижа в Лозево

Обществена поръчка  за изграждане на Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост в Лозево  обяви Община Шумен.  Поръчката, която е на стойност  830 000 лв. без ДДС, е за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обекта.  Планираните дейности включват изграждане и оборудване два Центъра за грижи за по 15 лица с умствена изостаналост в района на досегашния дом. Финансирането е по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и  сключен договор между Община Шумен и МРРБ.

Крайният срок за подаване на документи е 22 април 2021 (четвъртък), 23:59 ч. Дата на отваряне на офертите  е 23 април 2021 (петък), 14:00 ч. За отваряне на ценовите оферти, ще бъде определена допълнително дата.

Проектът „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с умствена изостаналост, чрез осигуряване на мрежа от резидентни услуги и мерки за подкрепа в общността и изграждане на подходящ материален капацитет за предоставянето им.

Стартът на проекта, който община Шумен спечели по ОП „Региони в растеж“ се забави с повече от година. Обявената обществена поръчка беше обжалвана четири пъти, което забави старта на процедурата. Междувременно се наложи общината да поиска и да й бъде разрешено удължаване на срока на проекта, за да не загуби парите.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *