С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,362

Новият бюджет

Деловият президиум 🙂

Близо 69 милиона и 400 хиляди лева е проектобюджетът на община Шумен за 2018 г. Основните акценти в него бяха представени в четвъртък от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова на общественото обсъждане в зала 363 на общината.

Бюджетът на общината се формира от 55% приходи с държавен характер и 45% – с местен. В образованието – приоритет на бюджета за 2018 г., е предвидено 15 % увеличение на средствата в сравнение с предходната година. Ръстът в строителството и екологията е 17 %. Делът на всички останали функции в общата рамка на бюджета се движи между 6 % и 7 % . Заделените средства за капиталови разходи са 7 354 000 лв., като те са 2.5 пъти повече от миналата година.

Местните приходи от данъци се очаква да бъдат увеличени със 7 на сто при запазване на данъчните ставки. Повечето постъпления в местната хазна се очакват от подобрените икономически показатели на общината (увеличена средна заплата за Шумен, намаляване на безработицата, показатели за икономическата активност, лихвените нива на кредитите в България, увеличени продажби на жилищни имоти и МПС). Запазва се равнището на неданъчните приходи. От продажба на нефинансови активи общината очаква да получи постъпления от около 7 милиона.

От 01януари 2018 г. Община Шумен въвежда делегирани бюджети в детските градини. Очакваният ефект за бюджет 2018 г. е в размер на 500 000 лв. по-малко за дофинансиране.

Продължават да се реализират европейските проекти, като през 2018 г. се очаква да се изпълнят дейности по рехабилитация на градска среда и образователна инфраструктура за около 15. 500 000 лв. Ще бъде завършена многофункционалната зала Арена Шумен. С бюджета са предвидени над 1. 500 000 лв. за ремонт на улици и 850 000 лв. за озеленяване на града. Както и през 2017-а, отново са заделени средства и ще продължат текущите ремонти на кметства, детски градини и спортни имоти. Общата стойност на парите за ремонти по кметства са в размер на 80 000 лв.

Задължения към финансови институции:
1. През 2018 г. Община Шумен ще изплати окончателно заема към фонд “ФЛАГ” в размер на 3. 000 000 лв., а по облигационния заем – 1. 600 000 лв. Общината има намерение да реализира нов общински дълг от 2. 500 000 лв. от фонда, необходими за мостово съфинансиране по проектите на ОП “Региони в растеж“.

2. През 2017 г. Община Шумен е погасила още 2. 300 000 лв. от наследения дълг и към 01 януари 2018 г. той вече е 12. 000 000 лв. По време на обсъждането кметът Любомир Христов напомни, че от началото на управлението новата кметска администрация е заварила задължения в размер на 25. 000 000 лв. заедно с още 10. 000 000 лева други пасиви.

3. През 2018 г. ще продължи изплащането на задълженията към търговски предприятия – по извънсъдебното споразумение с “Експрес Гаранцион” в размер на 1. 100 000 лв.

Предстои бюджетът да бъде разгледан в детайли от постоянните комисии и да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *