С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,924

Нова структура предлага кметът

Нова структура на общинската администрация предлага кметът на община Шумен проф. Христо Христов. Тя ще се гледа на заседанието на местния парламент на 30 май.

Запазвайки съществуващите щатни бройки – 191,5, проф. Христов предвижда в новата структура да има още един заместник кмет по “Европейски политики, екология и туризъм”. Това налага разкриването на нова Дирекция “Европейски политики, екология и туризъм” с 13 щатни бройки, разпределени в 2 отдела – “Европейски политики, програми и проекти” и “Екология и туризъм”. Според мотивите на кмета във внесената докладна това ще доведе до децентрализация и функционална оперативност на местните ангажименти. Отделянето на европейските проекти и програми към определен заместник-кмет ще позволи по-пълно обхващане, субординиране и контролиране на така важното привличане и управление на европейски средства в Община Шумен, смята кметът, който определя екологията и туризма за приоритетни политики и дейности с огромно местно значение. Според него така ще бъде осъществено ръководството и координацията на цялостната дейност по опазване и поддържане на зелената система на Община Шумен. Основен акцент в програмата на кмета за развитието на общината е поставен върху туризма и за първи път, в структурата на общината са предвидени щатни бройки, които да управляват туристическите процеси на територията й и подобрят развитието, инвестициите и посещаемостта в туризма.

Оптимизация на персонала ще има и в щата на специалистите по кметства – предложението е от 20,5 броя да станат 16,5 броя. Причината – дигитализацията на архивите по кметствата, електронизацията на услугите в общината и насочване извършването на административни услуги от Общинската администрация.

Промените предвиждат още преименуване, преструктуриране и определяне на нови функции в досегашните дирекции, както следва:

– Дирекция „Гражданска регистрация, информационно правно обслужване” се преименува в Дирекция „Гражданска регистрация, административно, правно обслужване и логистика” с 29 щатни бройки с 3 отдела – “Гражданска регистрация и състояние” – без промяна, и два новосъздадени отдела “Правно осигуряване и ЗОП” и “Човешки ресурси, административно, информационна обслужване и логистика”.

– Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси” се преименува в Дирекция „Бюджет, финанси и работна заплата” с 28 щатни бройки. Остават три отдела, като отдел “Бюджет и човешки ресурси” се преименува в отдел “Бюджет и труд и работна заплата”;

– Дирекция “Устройство на територията” – 28 щатни бройки запазва наименованието си и остава с 2 отдела, от които отдел “Териториално-селищно устройство” – без промяна. Отдел “Инвестиции и екология” се преименува на  отдел “Инвестиции и благоустройство”;

– Дирекция “Икономика, общинска собственост и европейски проекти” –  се преименува в Дирекция “Икономика и общинска собственост” като се закриват досегашните 2 отдела. Остава 1 директор и 14 експерта. Третият отдел е изнесен в новата Дирекция “Европейски политики, екология и туризъм”.

Предстои предложението за нова структура на администрацията да бъде обсъждано първо на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет, след което и гласуването ѝ на сесията на 30 май.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *