Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 565

Нова социална услуга

Община Велики Преслав разширява спектъра от социални услуги, насочени към хората с увреждания и към най-уязвимите групи от населението. В село Имренчево кметът на старата столица д-р Александър Горчев даде символично начало на строителството на нов Център за възрастни с умствена изостаналост. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, е на стойност близо 583 хиляди лева. 471 750 лева от сумата е европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие, 83 250 лева – национално съфинансиране, а 27 952 лева са осигурени от бюджета на община Велики Преслав.

За предоставянето на новата социална услуга ще бъдат изцяло ремонтирани и обзаведени помещенията в сградата на бившето училище в село Имренчево. Дневният център, с капацитет 15 души, ще разполага с трапезария за хранене, дневна за отдих и занимания по интереси, санитарни помещения и стаи за персонала. Предвидено е изграждане на отоплителна инсталация, а водата за битови нужди ще се загрява от соларни панели. „Освен, че ще гарантира оптимални условия за пребиваване на потребителите в среда, близка до семейната, изпълнението на този проект ще осигури работни места на 10 души персонал, в това число медицински специалисти и социални работници. А сградата на закритото училище в село Имренчево отново ще се изпълни с живот”, каза на церемонията кметът на Велики Преслав.

Основната цел на проекта е да гарантира в дългосрочен план  социалното включване на хората с увреждания, живеещи в изолация поради постоянната нужда от обгрижване. Стартиралите днес дейности се реализират по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0023-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура  BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *