Искате ли да има предсрочни парламентарни избори?

or

гласували: 47

Нова поръчка за район Юг

Обществена поръчка „Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на територията на район „ЮГ“ на гр. Шумен“, обяви днес Община Шумен. Услугата обхваща град Шумен – Район Юг, който включва парк „Кьошкове“, ул. „Г. С. Раковски“, южното платно на бул. „Симеон Велики“ до жп надлез на ул. „Плиска“, южно от жп-линията, до южната регулационна граница на гр. Шумен, ПП „Шуменско плато“ и квартал Дивдядово.

Срокът на договора е 24 месеца, а общата прогнозна стойност на поръчката възлиза до 1 727 000,00 лв. разпределени по години – за първата година се предвиждат 2 855 000 лв., а за втората – 872 000 лв. Прогнозната стойност на поръчката е формирана на база извършени разходи за количеството битови отпадъци, образувани в периода 2018-2020 г., прогноза за очакваното нарастване с 2,0% на образуваните отпадъци спрямо 2020 г., направените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, измиване и дезинфекция на съдовете и почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци за периода 2018-2020 г. При неизпълнение на даговореностите в поръчката е предвидена неустойка в размер на 0,5 %  от стойността на съответния отчетен период за всеки ден забава, но не повече от 20 % от общата стойност на договора.

Крайният срок за подаване на офертите е 22 март 2021 (понеделник), 23,59 ч.. Предложенията на участниците ще бъдат отворени на 23 март 2021 (вторник) в 14,00.

Преди три години Община Шумен учреди Общинско предприятие „Чистота”, което пое почистването на северния район на града. Район „Юг” се почистваше от фирма РТК със свои подизпълнители. Идеята беше докато тече договорът на РТК, ОП „Чистота” да организира работата си, за закупи нужните машини и да поеме почистването на целия град. Към този момент общинското предприятие не е в състояние да поеме нови ангажименти, тъй като има обжалване по обществени поръчки за доставка на сметосъбиращи машини и съоръжения, което не позволява на дружеството да стартира работа в район „Юг”. Това наложи Община Шумен да обяви нова поръчка за привличане на друг изпълнител.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *