Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 411

Не можем да подкрепим

Инж. Иван Йонков, общински съветник от БСП, бивш заместник-кмет на община Шумен по строителство и екология за бизнесплана на ВиК-Шумен и намеренията за повишаване цената на водата пред Шмоко.бг

– Инж. Йонков, като човек, който в продължение на два мандата като заместник-кмет сте имал наблюдение върху функционирането на „В и К – Шумен“, как оценявате предложения от ръководството на дружеството бизнесплан?

– Аз приемам,че представеният бизнесплан е коректно изготвен, като са спазени указанията на министерството на регионалното развитие, изискванията на търговския закон и останалата нормативна база , както и практиката на КЕВР.  Този модел на съставяне на бизнесплановете, който е типичен за търговските дружества, и който, поради остарялата и неефективна нормативна уредба във водния сектор, е постоянен извор на напрежение между гражданите като потребители на вода за питейно-битови нужди и оператора „В и К – Шумен“, аз, а и моите колеги от групата съветници считаме, че се нуждае от незабавна промяна.

– Как в този бизнесплан са защитени интересите на общините, респективно на гражданите на тези общини, ако приемем, че интересът е един и същ?

Общините, чиято роля е да защитават интересите на гражданите да получават чиста вода на поносима цена, практически са лишени от инструменти, чрез които да защитават позициите си. Именно поради несъгласието ни с това статукво и поради факта, че гражданите искат отговори, които явно няма кой да им даде, ние – групата съветници от коалиция „БСП за България, сме категорично против поредното увеличение на цената на водата. Същевременно отчитаме факта, че „В и К – Шумен“ е търговско дружество и партньор на общините в Област Шумен по договора от 2016 г. за следващите 15 г. Отчитаме и важността на очакваните и крайно необходими приоритетни инвестиции във водния сектор на Област Шумен и особено за град Шумен, и  сме дълбоко убедени, че водата на Шумен e един от трите най-важни за живота на хората ресурси.

Ние не можем да подкрепим промяната на цената на водата и по още няколко причини: Защото предлаганата нова цена от 3.26 лв./кбм не е свързана с очакваното от десетки години от шуменските потребители на вода подобряване на качеството, това не е гарантирано от този проект и не се виждат ясно переспективите.

Защото по същество нашето решение – на общинските съвети, решенията ни „за“ или „против“ новата цена на водата поради неадекватната нормативна база не са от съществено значение  за  КЕВР при вземане на поредното решение за промяна на тази цена за Област Шумен.

Защото в предложения бизнесплан липсват инвестиции по смисъла на чл. 198 т. “п“, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – в проекта за бизнесплан се включват и инвестиционите задължения на ВиК-оператора по изграждането на нови ВиК-системи и съоръжения. Ще отбележим, че предлаганата в раздел II „инвестиционна програма“ е почти същата като в  т. 7.3 от договора от 2016 г. – 741 520 лв. с ДДС средно годишно. Всъщност тези инвестиции са само в порядъка на минималните задължителни инвестиции, записани в договора с ВиК за следващите 15 г. Инвестиционните задължения за капиталови разходи, от които се нуждаем, ги няма, защото въпреки настояването на нашата група съветници през февруари миналата година, ВиК – Шумен да включи такива задължения именно в този договор, през 2016 г. управляващата коалиция от Общинския съвет в Шумен даде съгласие да се подпише 15-годишен договор, без да се договорят по-значими ангажименти от ВиК за капиталови разходи, които са безспорно неотложни. За разлика от нас, много по-добре са се договаряли например общините от област Бургас. С техния ВиК-оператор те са успели да  договорят минимални годишни инвестиции над 3 000 000 лв., или 54 000 000 лв. за 15 г. срещу нашите 9 000 000 лв. за същия договорен период. Такива са фактите.

Имаме и други аргументи. Отново ни се предлага, както и през миналата година, решение без необходимия анализ, без приоритетите за сектор „Води“ в община Шумен. А точно през този 5-годишен период предстои да стартират едни от най-важните за водоснабдяването на Шумен инвестиции, в това число изграждането на пречиствателна станция за питейни води. И за рехабилитация на довеждащия водопровод от язовир “Тича”, възстановяването на дълбоките сондажи „Мътница“ и „Мараш“.

Коментари

  • ! юни 29, 2017 в 7:22 am

    Евалла !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *