С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. общо за страната е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.0, сочи статистиката.

В област Шумен осигуреността с лекари е 29.6 на 10 000 души от населението, с 13.7 пункта по-ниска от средната за страната. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 5.4, с 0.4 пункта по-ниска от средната за страната, а осигуреността с лекари по дентална медицина в област Шумен е 6.8 на 10 000 души от населението. Това показват данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“

Осигуреността1 на населението с лекари по области варира от 23.4 до 67.3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (67.3 на 10 000 души от населението), София (столица) (54.5), Пловдив (52.3) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (23.4 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Силистра (27.4).

В структурата на лекарите по специалности2 в област Шумен, най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 91, или 18.1% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология 8.2%, Акушерство и гинекология – 6.4%, Хирургия – 5.4%, и Педиатрия – 5.2%.

Към 31.12.2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 502 лекари и 116 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 931, като 650 (69.8%) от тях са медицински сестри. Работещият друг персонал с немедицинско образование е 875 души.

Към 31.12.2021 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 890 легла, заведенията за извънболнична помощ са 37 с 32 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 4, с 90 легла, сочат данните на статистиката.

1 При изчисляването на показателя за страната са включени лекарите, които обслужват населението на повече от една област.

2 Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *