Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Недостиг на дами

Броят на живородените момчета в област Шумен е 725 и е с 36 по-голям от този на живородените момичета (689), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел +Статистически изследвания – Шумен“.

През 2019 г. в област Шумен са регистрирани 1 418 родени деца, като от тях 1 414 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 37 деца, или с 2.5%.

Живородени деца през периода 1960 – 2019 година:

Коефициентът на обща раждаемост  в област Шумен през 2019 г. е 8.2‰, а през предходната 2018 г. – 8.4‰ на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

В градовете и селата живородените са съответно 852 и 562 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.1‰, а в селата – 8.4‰. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 8.3 и 8.5‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰ и София (столица) – 9.8‰. В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.2‰, и Видин – 6.5‰. Област Шумен и област Силистра (с коефициенти 8.2‰) делят четиринадесето място сред 28-те области в страната, подредени по низходящ ред, сочат данните на статистиката.

Сред общините в област Шумен, с най-висока раждаемост са Никола Козлево (13.4‰), Каспичан (11.0‰), Венец (9.7‰) и Каолиново (9.4‰), а с най-ниска раждаемост са общините Смядово – 7.1‰, Велики Преслав – 7.0‰, и Хитрино – 5.6‰.

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2018 г. е 9.7‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 12.5‰, следвана от Швеция с 11.4‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 7.3‰.

Броят на жените във фертилна възраст в област Шумен към 31.12.2019 г. е 35.8 хиляди, като спрямо предходната година той намалява с 0.5 хил., а спрямо 2001 г. – с 13.9 хил. жени.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. През 2019 г. в област Шумен 75.9% от живоражданията се осъществяват от жените на възраст от 20 до 34 години вкл., които през 2019 г. са 13.8 хил., и са намалели спрямо 2018 г. с 1.9%, а в сравнение с 2001 г. – с 37.7%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси.

През 2019 г. в област Шумен броят на децата, родени от майки под 18 години е 53, докато през 2018 г. са били 62. Децата, родени от жени на възраст над 40 години са 34.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Шумен през 2019 г. е 26.4 години, при 26.2 години през 2018 година. През 2019 г. са регистрирани 23 случая на многоплодни раждания, като при 22 от тях са родени по две деца, а в един случай са родени три деца. Спрямо 2018 г. броят на многоплодните раждания се запазва същият.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *