С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 498

Насрочиха консултации за РИК

Областният управител Владимир Йолов насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на парламентарни избори на 2 октомври 2022 г.. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, съобщават от пресцентъра на областта.

Консултациите ще се проведат на 06.08.2022г./събота/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс по чл. 65, ал. 3. (приложение към Решение № 1198-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК)

Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).

Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

 

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *