Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

НАП напомня

Седмица преди настъпването на крайния срок над 4300 от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си в офис Шумен на НАП. Близо 7000 от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, вече са подали декларации за доходите си за 2021г.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане също е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Плащането на задълженията за данъци и осигуровки може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

В офис Шумен до момента са постъпили близо 8 млн.лв. от задължения за корпоративен данък и малко повече от 1,8 млн.лв. данъци от дейността на едноличните търговци и земеделски стопани.

От услугата плащане на задължения чрез инсталираните физически ПОС терминали в офис Шумен са се възползвали повече от 8 300 лица, като постъпилите суми в бюджета са близо 1,4 хил. лв.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *