С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Намаляват децата в градините

Към 31.12.2023 г. в област Шумен функционират 95 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 676 (2 433 момчета и 2 243 момичета), което е с 42 деца (0.9%) по-малко в сравнение с предходната учебна година, сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания-Шумен”.

Фиг. 1. Деца в детските градини

Броят на детските градини в градовете на област Шумен е 28, със 145 групи, а в селата на областта функционират 67 детски градини със 77 групи.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини със 122 групи в тях и 2 751 настанени деца, или 58.8% от всички настанени деца в областта.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина в областта е 49 (119 за страната). Средният брой деца, формиращи една група в областта, е 21 (22 за страната).

В област Шумен, за учебната 2023/2024 година, обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 е 90.8% (87.9% за страната). Най-висок е този показател в област Смолян – 96.8%, а най-нисък в област Сливен – 74.8%.

Педагогическият персонал, зает в детските градини в област Шумен, е 518 души. Детските учители са 511, или 98.6% от общия брой.

Фиг. 2. Учители в детските градини по възрастови групи през 2023/2024 учебна година

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *