С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,924

Надзор за 93 хил. лв.

Внедряване на енергоефективни мерки предстои и в СУ „Васил Левски”

Обществена поръчка чрез пряко договаряне за авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи в 4 училища е обявила Община Шумен.

Поръчката е за 93 400 лв. без ДДС и предвижда надзор за реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в училищата „Ил. Р. Блъсков“, „Васил Левски“, Трайко Симеонов“ и „Панайот Волов“.

Избраната процедура „Пряко договаряне“ стана възможна, след като обявената през миналата година процедура за възлагане на поръчката чрез публично състезание бе прекратена, тъй като не бе подадена нито една оферта. Освен това, с новото възлагане не се променят съществено първоначално обявените условия.

Обществената поръчка се възлага по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.” по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“.

Поканата за пряко договаряне е изпратена до фирмите „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД, София, „Профпроект България“ ЕООД, София и „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, Шумен. Крайният срок за подаване на оферти в деловодството на Община Шумен е до 17,30 часа на 16 март 2018 г. Договарянето ще се проведе с представляващите участниците или с надлежно упълномощени от тях лица от  13:00 часа на 19 март в зала 304.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *