Подкрепяте ли проектокабинета на Слави?

or

гласували: 105

Набират потребители и асистенти

Община Шумен продължава да набира кандидати за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ или да бъдат включени в Механизма за лична помощ, както и лицата, желаещи да заемат  длъжностите „Социален асистент“ и „Личен асистент“, съобщават от пресцентъра на институцията, припомняйки възможностите, които дават програмите и условията за кандидатстване.

От януари 2021 година в община Шумен стартира новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност по реда на Закона за социалните услуги. Капацитетът е за 237 потребители, които  да получават почасови грижи в домашна среда, и за асистенти (според броя на потребителите), които да помагат на хора с увреждания. Към 13 юли потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са 132 лица, за които полагат грижи 39 социални асистенти. От общинската администрация информират, че има свободни места и желаещите, които отговарят на изискванията, могат да подадат заявления. От социалната дирекция на общината уточняват още, че един социален асистент обслужва минимум двама потребители.

Асистентската подкрепа се предоставя на хора в над трудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност (без ЕР на ТЕЛК). Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, също могат да се възползват от услугата.

Община Шумен продължава с изпълнението и на Механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ. В него могат да се включат възрастни и деца с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ. Социалната услуга е предназначена и за деца с 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. Потребителите на механизма имат възможността сами да избират кой да бъде техен личен асистент, като това най-често са техни близки и познати. В случай, че нямат такива, им се предлагат външни асистенти, посочени от общинска администрация, които имат подходящ опит в грижата за лица със специфични потребности.

Кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ или да бъдат включени в Механизма за лична помощ, както и лицата, желаещи да заемат длъжностите „Социален асистент“ и „Личен асистент“, могат да подават документи в Шумен, на ул. „Цар ИванАлександър“ №81, етаж 6 всеки работен ден от 08,30 до 17,30 часа.

Телефони за контакт : 054/ 800 157; 0882885717; 0882885757

e-mail: nmlp@shumen.bg;as.podkrepa@shumen.bg

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *