Подкрепяте ли проектокабинета на Слави?

or

гласували: 104

Места има

През учебната 2020/2021 година броят на децата, настанени в детските градини, е 4 927 (2 586 момчета и 2 341 момичета), което е с 99 деца (2.0%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 304, като на 100 деца се падат 148 места. В област Шумен функционират 97 детски градини, сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”.

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 945 места, като в тях са настанени 3 511 деца, или на 100 деца се падат 112 места. В селата на областта броят на детските градини е 68, с 3 359 места, а настанените деца са 1 416, като на 100 деца се падат 237 места.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини с 3 091 места в тях и 2 809 настанени деца, или 57.0% от всички настанени деца в областта. Във всички общини броят на местата надвишава броя на настанените деца. В община Шумен на 100 настанени деца се падат 110 места. В общините Венец, Каолиново, Хитрино и Смядово броят на местата е над два пъти по-голям от броя на настанените деца и на 100 настанени деца се падат съответно 340, 267, 252 и 213 места.

Места на 100 деца в детските градини през учебната 2020/2021 година по общини в област Шумен:

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина в областта е 51 (118 за страната), като за градовете е значително по-голям – 121 (152 за страната), а за селата е 21 (61 за страната). Средният брой деца, формиращи една група в областта, е 21 (23 за страната).

В област Шумен, за учебната 2020/2021 година, обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1] е 78.2% (78.1% за страната). По този показател област Шумен е на четиринадесето място сред 28-те области в страната, подредени по възходящ ред. С най-висока стойност на посочения коефициент е област Благоевград – 89.4%, а с най-ниска – област Кърджали – 61.1%.

Педагогическият персонал, зает в детските градини от област Шумен, е 523 души (344 в градовете и 179 в селата), вкл. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели. В тази професия преобладават жените, които са 520, или 99.4% от целия педагогически персонал. Детските учители са 494, или 94.5% от общия брой. В сравнение с предходната учебна година броят на педагогическия персонал е намалял с 8 души.

____________

[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *