С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Места има – деца няма

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 624, като на 100 деца се падат 160 места, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

В градовете от областта броят на детските градини е 28, с 4 120 места, като в тях са настанени 3 429 деца, или на 100 деца се падат 120 места. В селата на областта броят на детските градини е 68, с 3 504 места, а настанените деца са 1 345, като на 100 деца се падат 261 места.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини с 3 439 места в тях и 2 799 настанени деца, или 58.6% от всички настанени деца в областта. Във всички общини броят на местата надвишава броя на настанените деца. В община Шумен на 100 настанени деца се падат 123 места. В общините Каолиново, Хитрино, Върбица, Велики Преслав и Никола Козлево броят на местата е над два пъти по-голям от броя на настанените деца и на 100 настанени деца се падат съответно 332, 258, 236 и по 201 места за последните две общини.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина в областта е 50 (120 за страната), като за градовете е значително по-голям 122 (155 за страната), а за селата е 20 (61 за страната). Средният брой деца, формиращи една група в областта, е 20 (24 за страната).

В област Шумен, за учебната 2021/2022 година, обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 е 75.9% (79.1% за страната). С най-висока стойност на посочения коефициент е област Благоевград 89.6%, а с най-ниска област Кърджали 58.7%.

Педагогическият персонал, зает в детските градини в област Шумен, е 519 души, вкл. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели. Детските учители са 501, или 96.5% от общия брой. В сравнение с предходната учебна година броят на педагогическия персонал е намалял с 4 души, сочат данните на статистиката.

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *