С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,362

Търг за място в търговска зона

Община Шумен обявява търг с явно наддаване за предоставяне на място в Централната търговска зона на града за разполагане на нестационарно съоръжение за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема и условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти. Обявата е за място №5 за поставяне на машина за сладолед на площ 1.5 кв.м. с начална тръжна цена за годишен наем – 185.40 лв. без ДДС, като ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.

Със спечелилия търга се сключва договор за наем за срок от три години. Преди издаване на разрешенията и сключване на договорите, наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект. Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.

Търгът ще се проведе на 10 август от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17 август също от 10:00 ч. в зала № 363. Повече информация може да се получи на телефон 857 720 или в стая № 374.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *