Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Мерки във Венец

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната в Община Венец се извърши дезинфекция на сградите на
кметствата в населените места, детските площадки, здравната служба и сградата на общинската администрация, съобщи кметът на общината Нехрибан Ахмед. На служителите в кметствата и общинската администрация бяха дадени указания и препоръки за достъпа до сградите и обектите в периода след извършване на дезинфекционните мероприятия. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно – хигиенното състояние на обектите е снабден и използва препоръчаните лични предпазни средства.

На територията на общината са въведени противоепидемичните мерки определени със Заповед № РД -01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Административното обслужване на гражданите се извършва контролирано, без да се допуска струпване на хора пред гишетата за административните услуги. В общинската
данъчна служба е въведен режим на работа, който осигурява обслужване на гражданите, съобразно въведените мерки за социална дистанция. С цел превенция на разпространението на COVID – 19 общинските служители и служителите в кметствата на общината са запознати с информационните материали за вируса и за мерките за предпазване, съобразени с установените от Световната здравна организация. Информационните материали са предоставени за широк достъп на гражданите в кметствата на общината. Всеки жител на общината може да се информира в кметствата на място и да получи допълнителна информация за въведените превантивни мерки.

Кметовете на населените места оказват съдействие и помощ на гражданите както с предоставяне на информация така и за снабдяване с хранителни продукти от първа
необходимост и лекарствени препарати. Кметът на общината е в постоянна връзка както с личните лекари така и с кметовете на села и РЗИ – Шумен. Извършва се
проследяване на пристигащите от рисковите страни жители на общината и своевременно се прилагат въведените ограничителни мерки, съгласувано с РЗИ – Шумен. Налице е организиран, съгласуван и стриктен режим на работа, съобразно възникващите ситуации в населените места, съвместно както с органите на МВР така и с останалите институции на територията на Община Венец.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *