С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Международен ден на горите

Залесяване по повод Международния ден на горите – 21 март  организира ПП „Шуменско плато“ съвместно с ученици от СУ „Сава Доброплодни“ и  Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания, съобщават от пресцентъра на Парка. Новите дръвчета ще радват посетителите на лесопарк „Кьошковете“. Те са предоставени от ДГС Шумен, а залесяването е съгласувано с Община Шумен.

Петокласниците научиха повече за лесовъдската професия и начините на залесяване и приложиха на практика знанията си. Експертите от парка показаха семена от  най-разпространените дървесни видове в региона и обясниха каква е ролята на лесовъда за създаването и отглеждането на горите. Едно от дръвчетата е дарение от Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания, чийто потребители и служители участваха в събитието.

Горите заемат 90% от площта на ПП „Шуменско плато“. Тук се срещат 535 вида висши растения, от които 64 са с природозащитен статус. Установени са над 240 вида гръбначни животни, 345 вида безгръбначни и 28 вида земноводни и влечуги.

Международният ден на горите е определен по инициатива на 23-тата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се фокусира вниманието върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *