Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 324

Медицински съвет обсъжда мерките

Възможностите за разкриване на допълнителни легла за лечение на пациенти с COVID-19 бяха обсъдени на заседание на новоучредения Областен медицински съвет, сформиран със заповед на областния управител проф. Стефан Желев. В състава на съвета са включени ръководителите на лечебните заведения в област Шумен, РЗИ, РЗОК, ЦСМП, председателите на местните структури на съсловните организации на БЛС, Асоциацията на общопрактикуващите лекари, Български фармацевтичен съюз, БАСЗГ. Съветът е сформиран с основна цел да бъдат предприети всички необходими действия за обсъждане и въвеждане на допълнителни мерки, касаещи медицинските дейности във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на област Шумен и спазване разпоредбите на Министерството на здравеопазването.

На заседанието бяха обсъдени възможностите за разкриване на легла за пациенти с COVID-19 в базата на Държавната психиатрична болница, която се намира в Шумен, както и в бившата белодробна болница.

По информация на директора на РЗИ д-р Пепа Калоянова вчера е бил извършен допълнителен оглед на базата на Държавната психиатрична болница. Констатирано е, че базата е неподходяща за лечение на ковид пациенти. Това становище беше подкрепено от всички членове на съвета.

Решено беше усилията да бъдат насочени към оборудване и обезпечаване на втори и трети етаж на бившата белодробна болница, където да бъдат разкрити около 40 легла за  пациенти с COVID-19. Предстоят организационни дейности и ремонт на кислородната инсталация, които се очаква да приключат  през следващите две седмици.

Има затруднения по отношение на медицинския персонал, който да обслужва пациентите в този сектор. МБАЛ Шумен и КОЦ нямат възможност да изпратят лекари и медицински сестри, стана ясно на заседанието. От Държавната психиатрична клиника има съгласие да се включат в грижата за пациентите лекар и медицински сестри, от СБАЛК „Мадара“ също се ангажираха да помогнат с лекар при сформиране на екипа за работа в този сектор. Има необходимост от още лекари и сестри, за да бъде изготвен график за работа и членовете на Областния медицински съвет апелират към семейните лекари и специалисти от доболничната помощ  да се включат и да помогнат, за да започне да функционира и този допълнителен сектор за пациенти с COVID-19.

С друго свое решение членовете на Областния медицински съвет възложиха на ДКЦ1- Шумен със съдействието на община Шумен да организира разкриването на Covid кабинет за преглед и консултации на пациенти в срок до 24 ноември.

Съветът препоръча на кмета на община Шумен при необходимост да направи мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020г., в сила от 06.11.2020г., касаеща възможността за отсъствие на деца от детските градини по преценка на родителя.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *