С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

Лина – съвременният будител

Лина Милчева Янбастиева-Петрова

По повод 1 ноември – Ден на народните будители Министерството на образованието и науката (МОН) връчва наградата “Константин Величков” за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование. Тази година с наградата в категория  „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ е удостоена Лина Милчева Янбастиева-Петрова, старши учител по английски език в СУ “Йоан Екзарх Български”.

Награждаване на 1 ноември в Министерството на образованието и науката.

Отличието е плод на дългогодишната високопрофесионална работа на г-жа Янбастиева-Петрова като учител новатор и съвременен будител. А може би тази отдаденост на професията е закодирана в нея? Лина е дъщеря на Аделина Любенова Пенева, сътрудник в БАН, учител в Хуманитарната гимназия, и проф. д-р Милчо Иванов Янбастиев, ръководител на лаборатория по биофотоника в Института по кинетика и катализ на БАН. Детството ѝ е свързано с баба ѝ Благовеста Пенева, известната учителка по история от Икономическия техникум. Лина Янбастиева-Петрова продължава семейната традиция, а настоящата награда е поредната страница на родовата просветителска памет.

Аделина Пенева, Хуманитарна гимназия – Шумен

Преподавателката от СУ “Йоан Екзарх Български” участва в инициирането и реализирането на множество образователни международни и национални проекти и програми. Автор е на редица публикации в областта на прилагането на съвременни технологии в преподаването на чужд език. От 2022 година е редовен докторант към ШУ „Епископ Константин Преславски“ с тема на дисертационния труд: „Използване на създадени от учителя дигитални ресурси при развиване на умението за четене на английски език“.

Интердисциплинарен открит урок на тема „Ден на Земята“

Като учител по английски език г-жа Янбастиева-Петрова има съществен принос за оформяне на модерния облик на СУ „Йоан Екзарх Български“ и превръщането му в едно от най-авторитетните и предпочитани учебни заведения в града. Иновативната ѝ образователна дейност е насочена към създаване на интердисциплинарни уроци по английски език, целящи развиването на дигиталните компетентностите на учениците и изграждане на тяхното екологично и гражданско възпитание. В преподавателската си работа тя е дългогодишен новатор – прилага съвременни методи на преподаване с акцент върху придобиването на т.нар. умения на XXI век – уменията, необходими за успешна реализация на учениците в живота след училище. За това свидетелства и фактът, че възпитаниците ѝ се представят успешно и показват ежегодно много добри резултати на националното външно оценяване, държавните зрелостни изпити, олимпиади и състезания.

С Любомир Христов, кмет на Шумен и Вивиан Крайславова – финалист и бронзов медалист в най-престижното събитие за гимназисти с екологична насоченост – Международната олимпиада GENIUS OLYMPIAD 2020-2021 година.

В преломни времена народните будители се отличават с вродения усет да направляват и ръководят в правилната посока обществото. Стремежът за адаптиране на образованието към нуждите и изискванията на съвременния изключително динамичен свят, подтиква Лина Янбастиева-Петрова от години да използва модерни методи и похвати в педагогическата си практика. Така в настъпилия преломен момент, породен от разпространението на COVID-19, тя се оказва изключително подготвена и направлява организацията на преминаване на училищната общност към обучение от разстояние в електронна среда още от първия ден на кризисната ситуация. Методическата ѝ подкрепа за педагогическите специалисти от училището при работа с различните образователни платформи гарантираха ефективния образователен процес в СУ „Йоан Екзарх Български“ на фона на проблемите в много училища в страната. В тези трудни за образователната система дни тя стана своеобразно лице на обучението от разстояние в електронна среда още от 13 март 2020 г.

Неслучайно от 2022 година тя е част от екипа за адаптиране и разработване на образователни ресурси, включени в „Дигиталната раница“ за онлайн образование на edu.mon.bg. Като сертифициран “mozaLearn ICT Expert” тя обучава учители за работа с образователния презентационен софтуер mozaBook.

Лина Янбастиева-Петрова получава тази награда заслужено за своя професионализъм. Неговата висота се поддържа от обичта на учениците ѝ и уважението на колегите ѝ.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *