С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Лек спад на безработицата

Средногодишното равнище на безработица за 2022 г. в Шуменска област е 7,8%1, с 1,4 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (9,2% средно за 2021г.). Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2022 година са 5936 при 7028 за предходната година, което е с 1092 по-малко, сочи справката на Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2022 година е 2,8%, с 0.8 п. п. по-ниско спрямо 2021 г. (3,6%). Броят на регистрираните безработни средно за 2022 година е 1 286 при 1621 за 2021 година, с 335 по-малко.

За една година, спрямо декември 2021 г. (7 028), броят на регистрираните безработни е спаднал с 1092 лица (5936 – 2022 г.). Продължително безработните са 2148, със 196 лица по-малко спрямо края на предходната година (2344), а относителният им дял се намалява с 4,5 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял от 727 за 2021 г., и в края на 2022 г. те са 608. Тази група съставлява 10,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област.

На работа през 2022 година са постъпили 5498 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 58,23% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 21,37% и със специалност – 20,38%.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Шумен 1621 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 213 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 19% от тях са постъпили на работа.

1Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *