С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

Лек спад на безработицата

Равнището на безработица в Шуменска област през октомври 2022 г. е 7,5%1, сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2022 г. e 5 738. Спрямо месец октомври 2021 г. регистрираните безработни бележат спад с 321 лица по-малко, а равнището на безработица намалява с 0,5%. Спрямо месец септември 2022 г. равнището на безработица нараства с 0,2 п.п.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 260, при 1211 през септември 2022 г. Равнището на безработица в града e 2,8% и бележи лек ръст с 0,1%, спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо октомври 2021г., равнището на безработица е намаляло с 0,2 процентни пункта.

През месец октомври 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 350 безработни лица. 297 лица са намерили реализация на първичния трудов пазар (близо 85,0%). През месеца продължиха действията за подобряване достъпа до пазара на труда на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 66 младежи до 29 г. възраст. През октомври 2022 г. на работа са устроени и 55 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година) и 107 търсещи работа лица над 50 г. възраст.

През октомври 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 324 работни места. На първичния пазар са обявени 304 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (104). Следват държавно управление (42), търговия (30), строителство (14) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 20 работни места.

1Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *