С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Лек ръст на броя на работещите

През 2022 г. в област Шумен икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 82.4 хиляди. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта и достига 76.4%, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания Шумен“.

Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години достига 73.4 хил., от които 38.8 хил., или 52.9%, са мъже и 34.6 хил., или 47.1% са жени.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.0 хил., от които 37.5 хил. (52.8%) мъже, а 33.5 хил. (47.2%) – жени. В посочения възрастов интервал най-голям е делът на заетите в граници от 45 до 54 години и от 35 до 44 години, съответно 30.0% и 24.4%, а най-нисък – във възрастта от 15 до 24 години – 4.6%.

Делът на заетите лица с висше образование достига 29.2% от всички заети лица. Със средно образование са 52.4%, а с основно или по-ниско – 18.5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст между 15 и 64 години е 65.8%. Коефициентът на заетост при мъжете е 68.3% и е по-висок от този при жените – 63.1%. В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Коефициент на заетост за населението между 15 и 64 години по възрастови групи през 2021 и 2022 г. в област Шумен:

През 2022 г. в област Шумен безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години са 11.5 хиляди. Коефициентът на безработица в същата възрастова група достига 13.9%, при 4.3% средно за страната, като в сравнение с 2021 г. намалява с 0.3 процентни пункта.

През 2022 г. в област Шумен икономически неактивните лица на възраст 15 64 навършени години са 25.5 хил., от които 11.6 хил. са мъже и 13.9 хил. – жени.

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *