С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Култура по време на ковид

По време на пандемията единствено музеите отчитат ръст на посещенията.

С изключение на музеите, където посещаемостта се покачва, в сценичните изкуства, библиотеките, киното и издателската дейност в Шуменска област има реален спад. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“ за 2021 г. Изследването отчита, че през 2020 и 2021 г. дейността на културните институции е била ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на област Шумен, поради което по-голямата част от културните институти бележат спад на посещаемостта.

Музеи

Към 31.12.2021 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2021 г. музеите на областта са посетени от 134.4 хил. посетители, като 7.3 хил. от тях са чужденци, а 11.1 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2020 г. общият брой посетители се е увеличил с 25.3%. Регистрирано е и увеличение на чуждестранните посетители – с 3.0 хил., или с 69.1%.

Към 31.12.2021 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 207.8 хил., като 41.9 хил. от тях са електронни. Спрямо 31.12.2020 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава със 7.9%.

Персоналът на музеите през 2021 г. в областта е 98 души (87 щатни и 11 извънщатни), като в сравнение с 2020 г. се увеличава с 11.4%.

Сценични изкуства

През 2021 г. в държавния драматично-куклен театър в гр. Шумен са организирани 135 представления, посетени от 7.2 хил. зрители, като спрямо 2020 г. представленията се увеличават с 43.6%, а посещенията намаляват с 36.0%. Средният брой посетители на едно представление намалява от 120 лица през 2020 година на 53 лица през 2021 г.

През 2021 г. в област Шумен развиват дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи се увеличават с 8.3%, а посещенията намаляват с 46.7% в сравнение с 2020 година.

Библиотеки

През 2021 г. в област Шумен броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (2). Общият им фонд се състои от 1 063.2 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите – 85.1% (904.4 хил.).

Регистрираните читатели са 9.5 хиляди. В сравнение с предходната година посещенията намаляват с 5.7% и достигат 155.1 хиляди.

Заетият библиотечен фонд е 146.4 хил. библиотечни единици.

Кино

През 2021 г. в област Шумен са прожектирани 91 филма, а броят на прожекциите е 1 763. Според националността филмите се разпределят, както следва: 13 български, 13 европейски, 64 от САЩ и 1 от други страни. Броят на зрителите през годината е 11.5 хиляди.

Издателска дейност

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

През 2021 г. в област Шумен са издадени 214 книги с тираж 22.7 хил. екземпляра и 21 брошури с тираж 2.5 хил. броя. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 32 (12.0%), а средният тираж1 намалява от 111 през 2020 г. на 107 през 2021 г., или с 3.6%, сочат данните на статистическото изследване.

1 Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *