Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 466

Консултации за РИК

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия /РИК/ Шумен за произвеждане на предстоящите на  4 април избори за Народно събрание, съйобщават от пресцентъра на Областната администрация. В тях могат да участват представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 04.02.2021 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.2021 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, като приложения към писменото предложение за състав на РИК, следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
  5. Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

Лицата, които ще присъстват и участват в консултациите, следва да имат предвид, че в сградата на Областна администрация Шумен се спазват въведените противоепидемични мерки – създадена е организация за контрол на достъпа по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице, както и спазване на дистанция.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *