Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Конкурс за омбудсман

За трети пореден път Община Шумен и Общинският съвет Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Документи за участие в конкурса се приемат до 17,30 часа на 15.02.2022 г., в деловодството на община Шумен.

Кандидатите трябва да представят молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст; автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/; копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата; медицинско свидетелство за кандидатстване за работа; удостоверение за психично здраве; свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път; мотивационно писмо до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване както и декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет – Шумен.

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.

Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *