С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,096

Колко дълго живеем

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2014-2016 г. е 73.9 години. Спрямо периода 2013-2015 г. тя се увеличава с 0.3 г.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.8 години по-ниска от средната за страната – 74.7 години.

Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 70.8 г., докато при жените е по-висока – 77.1 г. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Шумен е по-ниско от средното в страната, съответно с 0.4 и 1.1 г.

 

В периода между 2008 и 2016 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е нарастнала с 1.3 г. При жените тя се е увеличила с 1.1 г, а при мъжете – с 1.6 г. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010-2012 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2014-2016 г. – 6.3 години в полза на жените.

 

 

За периода 2014-2016 г. с по-висока от средната за страната продължителност на предстоящия живот са 8 области – Кърджали, София, Смолян, Благоевград, Варна, Габрово, Пловдив и Бургас. Средната продължителност на живота в регионален аспект варира между 76.4 години за област Кърджали и 72.6 години за областите Видин и Монтана.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *