С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в Област Шумен е 29,6 на 10 000 души от населението, с 13,4 пункта по-ниска от средната за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 5.2, което е с 0,6 пункта по-ниска от средната за страната, а осигуреността с лекари по дентална медицина в област Шумен е 6.6 на 10 000 души от населението.

Общо за страната осигуреността с лекари в края на 2020 г. е 43,0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10,6 на 10 000 души от населението.

Осигуреността[2] на населението с лекари по области варира от 24.3 до 63.4 на 10 000 души, а Шумен е само с 5 пункта над най-ниската граница. Най-висока е осигуреността в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (63.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.5), Пловдив (51.8) и Варна (50.9). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.3 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Ямбол (27.3).

В структурата на лекарите по специалности[1] в област Шумен, най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 90, или 17.7% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 8.1%, Хирургия – 6.5%, Акушерство и гинекология и Спешна медицина – по 6.3%, съобщават от пресцентъра на отдел „Статистически изследвания-Шумен”.

Към 31.12.2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 509 лекари и 113 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 927, като 643 (69.4%) от тях са медицински сестри. Фармацевтите са 5, а работещият друг персонал с немедицинско образование е 843 души.

Към 31.12.2020 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 891 легла, заведенията за извънболнична помощ са 37 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 4, без разкрити легла, сочат данните на статистиката.

________________

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

[2] При изчисляването на показателя за страната са включени лекарите, които обслужват населението на повече от една област.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *