С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

И браковете намаляват

През 2019 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 754 – с 68, или 8.3% по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.7% (382) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 372 брака. От общо 143 села в областта, в 41 не е сключен нито един брак, а в 26 – само по един, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Коефициентът на брачност  през 2019 г. е 4.4 ‰ (4.2‰ за страната). В област Шумен за период от пет години се наблюдава незначително увеличение на стойността на коефициента спрямо предходната година – през 2014 г. с 0.3‰, през 2015 г. с 0.5‰, през 2016 г. с 0.2‰, а през 2017 г. и 2018 г. – с 0.1‰. През 2019 г., в сравнение с 2018 г., коефициентът на брачност в област Шумен е спаднал с 0.4‰.

Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Шумен (На 1 000 души):

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Разград – 5.9‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Кюстендил и Враца – по 2.8‰.

През 2019 г. брачността намалява в пет от десетте общини на областта (Никола Козлево, Каспичан, Смядово, Нови пазар и Шумен), а в останалите се увеличава. Коефициентът на брачност е най-висок в община Върбица (9.1‰), а най-нисък в община Смядово (3.2‰).

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в област Шумен е съответно 31.0 и 27.6 години (32.0 и 29.1 години за страната). В областта жените сключват брак най-често на възраст 20-24 и 25-29 години (съответно 25.3% и 24.7% от жените, сключили брак през 2019 г.). Брак са сключили 17 непълнолетни жени (572 за страната) и 8 жени на възраст на 60 и повече години.

Броят на разводите през 2019 г. в област Шумен е 226 (236 през 2018 г.). От всички прекратени бракове 70.4 % се отнасят за населението в градовете, сочат данните на статистиката.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (79.2%), следват причините „несходство в характерите“ (14.2%) и „фактическа раздяла“ (3.1%). Сред причините за развод в област Шумен се срещат също лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството, физически и морален тормоз, както измама и душевна болест.

Според вината, най-голям е делът на разводите по вина на двамата партньори – 73.0%.

През 2019 г. в област Шумен 34.1% от мъжете и 23.0% от жените, които прекратяват брака си, са на възраст от 40 до 49 години, следвани от мъжете – 20.4% и жените – 17.7% на възраст 50-59 години, сочи статистиката.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *