Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Искат безплатни градини

В детските градини и ясли в община Шумен да не се заплащат такси за тази година. Това предлагат съветниците Иван Йонков и Лили Петрова от БСП. Предложението им се обосновава с въведеното от 13 март 2020 извънредно положение и последвалата го извънредна обстановка във връзка с разразилата се пандемия от COVID 19. Съветниците напомнят в своя докладна записка до председателя на Общинския съвет, че ситуацията постави в изключително трудно положение много семейства, част от които останаха без доходи, други без работа. Съветниците напомнят, че от приетата мярка от правителството за предоставяне на 375 лв. на семейство в затруднено положение, са се възползвали само две семейства. Платените такси няма да подлежат на връщане, пише още в докладната.

Съветник Даниела Русева за втори път внася своя докладна с предложение за временно освобождаване изцяло или частично от заплащане на наеми от страна на наематели на общинска нежилищни имоти, стопанисвани от общината или предоставени за управление на общински предприятия, за периода на извънредното положение в Република България. На миналата сесия предложението й не можа да събере достатъчно гласове.

Съветникът Стефан Минков пък предлага кметът Любомир Христов, да представи детайлна оценка на влиянието на извънредното положение (към датата на неговия край на 13 май 2020 г.) върху бюджета на Общината, като представи възможности за увеличаването на приходите през второто полугодие на бюджетната година, както и да разработят мерки за подпомагане на дейците и институциите в сферата на културата, придружени с финансов план за изпълнението им. Тези мерки да бъдат внесени за обсъждане и евентуално приемане на заседанието на Общинския съвет през м. юни 2020 г., настоява съветник Минков.

Докладните ще се гледат на предстоящата на 28 май сесия на Общинския съвет. На предходното заседание кметът представи разчети, според които приходите на общината по време на извънредното положение са спаднали драстично.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *