С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Изследват доходите ни

Анкетно проучване сред домакинствата на тема „Статистика на доходите и условията на живот“ провежда на територията на цялата страна Националния статистически институт. То ще продължи до края на месец май 2023 г., и се осъществява чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, съобщават от пресцентъра на Института.

В област Шумен изследването включва 230 домакинства, от 28 населени места – 6 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан и Плиска) и 22 села, сред които Тодор Икономово, Венец, Янково, Средковец, Станянци, Енево, Вехтово, Близнаци, Браничево, Хан Крум, Веселиново и други. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, с клетвена декларация са задължени да пазят в пълна тайна получената информация. При посещенията си те ще се легитимират със служебни карти. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години.

От НСИ предварително благодарят на домакинствата за сътрудничеството.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в Регламент 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9400 домакинства, разпределени във всички области на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *