С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

Изследват доходите ни

До края на месец май 2024 г., на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот“, съобщават от пресцентъра на ТСБ отдел “Статистически изследвания-Шумен”.

Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията, включени в Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета. Целта на изследването е да установи обща рамка за систематично производство на данни за доходите и условията на живот в страните от Европейския съюз. Изследването се провежда във всички страни на съюза и предоставя данни за бедността и социалната изолация в две измерения: текущи данни (cross-sectional) и проследени във времето (longitudinal). Изследването е база за пресмятане на структурните показатели за сравнителен анализ на ниво Европейски съюз за разпределението на доходите и проявлението на бедността и социалната изолация.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9700 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В област Шумен през 2024 г. изследването включва 234 домакинства, от 30 населени места – 7 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Каолиново и Плиска) и 23 села – Близнаци, Браничево, Венец, Веселиново, Вехтово, Дибич, Добри Войниково, Енево, Живково, Избул, Климент, Кюлевча, Мараш, Нова бяла река, Осмар, Средковец, Станянци, Тервел, Тодор Икономово, Хан Крум, Царев брод, Хърсово и Янково. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта и ще представи писмо във връзка с изследването. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“, уточняват от статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *