С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Използвате ли интернет

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда две анкетни наблюдения в областта на статистиката на информационното общество – „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година” и „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и е-търговия в предприятията през 2023 година”.

В област Шумен, в рамките на наблюдението за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 120 домакинства от 4 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан и 7 села – Черноглавци, Върбак, Климент, Марково, Памукчии, Янково и Салманово. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наблюдението ще се осъществи от анкетьори-статистици, които са специално обучени за провеждане на персонални интервюта. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти. Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години.

Темите, за които ще се събира информация са: наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно управление, електронна идентичност, електронна търговия, електронни умения, поверителност и защита на личната информация.

По данни от проучването, проведено сред домакинствата през 2022 г. от отдел „Статистически изследвания – Шумен“, относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в областта, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично е 84.7% (79.0% средно за страната). В област Шумен мъжете са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с жените – съответно 89.0 и 79.9% (средно за страната – 79.9% при мъжете и 78.0% при жените).

Предприятията от област Шумен, които са включени в наблюдението за използване на ИКТ в предприятията през настоящата година са от различни икономически сектори – преработваща промишленост, строителство, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности и други. Наблюдението е репрезантативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия от нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица. Методът на анкетиране е онлайн въпросник, за попълването на който предприятията получават покана по електронната поща.

Наблюдението ще обхваща следните теми: използване на интернет в предприятията, електронна търговия, споделяне и анализ на данни, компютърни услуги в облак, изкуствен интелект и други.

Изследванията се провеждат във всички държави-членки на ЕС по единна методология съгласно Регламент на Европейската комисия. Основната цел е получаването на надеждни, сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *