С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,924

Изоставаме с 500 лв. от средната заплата за страната

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 1 691 лв., за февруари – 1 671 лв., и за март – 1 749 лева, сочат данните на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец март 2024 г. е 2 300 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 3 231 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1 476 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема 12-то място сред 28-те области на страната.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 2.1% до 1 704 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава в „Образование“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 16.1%, спрямо същото тримесечие на 2023 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. в обществения сектор нараства с 15.6%, а в частния сектор – с 16.3%.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *