С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Изоставаме от средната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. е 1 106 лв., за август – 1 086 лв., и за септември – 1 115 лева, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2020 г. е 1 397 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 868 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 942 лева.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци:

По размер на средната работна заплата за третото тримесечие на 2020 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% до 1 102 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 14.4% и „Други дейности“ – с 10.2%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“ – с 3.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.3%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11.3%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния сектор – с 9.6%, сочи статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *