Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

Изоставаме от средната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1132 лв., за ноември – 1122 лв., и за декември – 1173 лева., сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2020 г. е 1468 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2031 лв., а с най-ниско е област Видин – 952 лева.

Средна брутна работна заплата за област Шумен по месеци:

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 3.6% до 1 142 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ – с 18.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.9%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.1%, „Други дейности“ – с 5.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.6%, сочи статистиката.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.9%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния сектор – с 8.4%.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *