С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

Изоставаме и по заетост

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 73.1 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 34.5 хил. са жени, сочат данните на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 50.1% (при 53.7% за страната), съответно 54.9% за мъжете и 45.6% за жените. По брой на заетите лица области Шумен и Добрич заемат 13-о място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема петнадесето място в страната, заедно с област Пловдив.

Коефициент на заетост за населението на 15 и повече навършени години по области през второто тримесечие на 2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.2 хил., като 37.7 хил. от тях са мъже, а 33.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 68.6% за мъжете и 63.2% за жените.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *