Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

Земеделски земи на търг

Община Шумен обяви публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд. Описите на имотите са на разположение на гражданите в стая 370.

Търгът ще се проведе на 04 юли 2018 г. от 10.00 часа в зала 363. За участие в него е необходим депозит в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище. Той трябва да бъде внесен за всеки имот поотделно до 14:00 ч. на 03 юли 2018 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Размерът на депозита се изчислява в стая № 370. Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в същата стая, след като предварително сумата е заплатена на каса №6 в Центъра за информация и услуги в общината или по банков път до 14.00 часа на 03 юли 2018 г.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 3 юли 2018 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и кметските наместници на съответните населени места и главните специалисти на кварталите в гр. Шумен по местонахождение на имотите.

Повече информация желаещите могат да получат на телефони 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *