Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 1,031

Здравните вноски стават 26 лв.

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски ( трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно здравни вноски в размер на 26,00 лева. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. от 1 януари 2021 г. е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.  Максималният месечен осигурителен доход за 2021г. не се променя спрямо 2020г. и остава в размер на 3000 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Новият размер на здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г.

От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП,  трябва да подадат декларация образец 7. Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест, ако от 1 януари 2021 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева, а за повторно нарушение  глобата е  от 1000 до 3000 лв..

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигурителните права на гражданите, които са прекъснати се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Преводите могат да се извършват: – Най-лесно, бързо и без такси по интернет  чрез виртуален ПОС терминал на НАП чрез портала за електронни услуги на НАП, която услуга функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата или към банкова сметка на НАП чрез ePay.;  – Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Dinersclub и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП;  – Във всеки банков офис с платежно нареждане за плащане към бюджета;  – По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или с вносна бележка – на банково гише в офис на НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg . Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на номер 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *