Искате ли да има предсрочни парламентарни избори?

or

гласували: 47

Затягат мерките

На свое заседание днес Областният кризисен щаб в Шумен реши кметовете на общини да създадат организация за контрол на изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти (градски и междуградски  транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др., които попадат в обхвата на функционалната компетентност) и да представят в областна администрация седмичен график за контрол по спазване на противоепидемичните мерки и решенията на Областния кризисен щаб. При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

На основание отчетена 14 дневна заболеваемост над 100 на 100 000 население на област Шумен се въвеждат следните допълнителни противоепидемиологични и ограничителни мерки:

 1. Ръководителите на държавни, общински и частни структури съобразно спецификата на дейността им да въведат преминаване на дистанционна форма на работа за служителите, където е приложимо и недопускане на лица с прояви на респираторни болести до работните помещения. При регистриран случай на служител с COVID 19 се препоръчва да организират тестване на всички останали служители;
 2. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;
 3. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;
 4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски и др. обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 5. Препоръчва се на управителите на търговски обекти да въведат вътрешно-ведомствен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в обекта.
 6. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и не допускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;
 7. С цел намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт кметовете на общини да обсъдят с превозвачите възможността за увеличаване на броя на използваните автобуси;
 8. Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито до не повече от 50% от капацитета;
 9. Стриктно спазване на чл.8, ал. 3 от Закона за закрила на детето на цялата територия на област Шумен;
 10. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства/включително и сватбени тържества/ на открито и закрито на територията на област Шумен;
 11. Всички тренировки и аматьорски спортни мероприятия и състезания на открито да се провеждат без публика, същите се забраняват на закрито;
 12. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен.
 13. Ръководителите на Областна администрация – Шумен, Община Шумен, ДПБ – с. Царев брод, ДКЦ 1 – Шумен, КОЦ/„СБАЛК Мадара“ ЕАД да осигурят автомобил с водач по график на РЗИ-Шумен за връчване на предписания в община Шумен.
 14. Възлага се на директора на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията, която влиза в сила от 00.00 часа на 26.10.2020 г. до 30.11.20 г.

Остават в сила и решенията взети от Областния кризисен щаб на 14.10.2020 г .

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *