С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

Заседание по време на карантина

 

Въпреки призивите на председателя на Общинския съвет Красимир Минчев днешната сесия в Шумен, която се провежда в извънредно положение заради пандемията от коронавирус, да премине делово и без политически изказвания, това не се сучи поне в началото на сесията. Час и 10 минути съветниците обсъждаха дали да бъдат допуснати докладните на Веселин Пенчев и Даниела Русева съответно за дарение на болницата и за освобождаване частично от наеми на наематели на общински обекти. В крайна сметка и двете не бяха приети под предлог, че в момента болницата няма нужда от дарения и че общината финансово не може да издържи, ако приеме разширяване на списъка от наематели, които да бъдат обезщетени по някакъв начин.

Заради извънредното положение, заседанието се провежда в концертната зала „Проф. Венета Вичева“ и е съобразено с всички противоепидемични изисквания на здравните власти.

 

Една от основните точки на сесията бе приемането на мерки за справяне с икономическите последици  от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Част от тях предвиждат освобождаване от такси на физически и юридически лица, ползващи тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

Одобрено бе още да бъдат освободени от заплащане на наем физически и юридически лица – наематели на обекти – общинска собственост, с предмет на дейност по договор, която е преустановена със заповед на министъра на здравеопазването или на кмета на общината във връзка с извънредното положение; Да се удължи срокът на дължимите наеми за общински жилища за месеците март, април и май 2020 г. с един месец от отмяната на извънредното положение; През 2020 г. отстъпка от 5 на сто да се ползва от лицата, предплатили до 30 юни такса “Битови отпадъци” за цялата година.

Тъй като предложението на Даниела Русева за намаляване размера на наеми и на други търговски обекти, необхванати в предложението на кмета, не влезе в дневния ред, съветници предложиха те да бъдат включени към докладната на администрацията. И това не бе прието, поради което Русева заяви, че ще внесе наново докладната за следващата сесия.

Не бе прието и искането на Даниела Русева в дневния ред да бъде включена нейната докладна за възстановяване на местните водоизточници, под предлог че няма готовност за разглеждането й.

Решението за обезщетения на бизнеса заради извънредното положение предвижда още удължаване на срока на дължимите наеми за общински жилища за месеците март, април и май 2020 г. с един месец от отмяната на извънредното положение.

Решено бе през 2020 г. отстъпка от 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса “Битови отпадъци” за цялата година.

Съветниците приеха докладната за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Шумен“.

 

Коментари

  • зимзелен април 30, 2020 в 2:08 pm

    Може ли повече информация по повод последното изречение?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *