С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Започва кандидатстването след 8 клас

В продължение на три дни – 8, 9 и 10 юли 2024 година, учениците, завършили успешно VII клас и придобили свидетелство за основно образование, следва да подадат заявление за участие в I етап на класиране на места по държавния план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година. Подаването на заявление в указания срок е важно, тъй като с това заявление се участва в I и II етап на класиране. Пропусналите срока ще могат да се включат едва в III етап на класиране (26 и 29 юли 2024 г.) и то само за местата, които са останали незаети до този момент, информират на интернет страницата си Регионалното управление на образованието в Шумен.

Заявление за участие в централизирано класиране (за всички паралелки в училищата на територията на една административна област, с изключение на паралелките по профил „Физическо възпитание и спорт“) се подава по един от следните два начина:

от ученик и родител чрез електронна платформа на адрес

https://infopriem.mon.bg

от ученик и родител в определените със заповед на началника на съответното Регионално управление на образованието училища, в които се приемат документи за участие в класирането.

Освен заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания, в описаните по-долу случаи може да са необходими някои от следните документи (прилага се сканирано копие):

когато в списъка с желания са включени и професионални паралелки – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар;

за учениците, които идват от училища в чужди държави – удостоверение за признато основно образование (издава се от регионалните управления на образованието);

когато по здравословни причини ученик не е могъл да се яви на изпит/изпити за национално външно оценяване (доказано с документ за болничен престой или карантина) – заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от организираните от МОН олимпиада по български език и литература и/или от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване.

Документите за участие в класиране по профил “Физическо възпитание и спорт” се подават в приемащото училище:

заявление за участие в класиране по образец на училището;

медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар;

документи, позволяващи ползване на максималния брой точки по български език и литература, по математика или по физическо възпитание и спорт (за класиране на I, II или III място на национален кръг на олимпиада; класиране за участие в олимпийски игри или призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство) – когато такива са налични.

За да се участва в класирането е важно както да се спазят сроковете за подаване на документи, така и – за постигане на максимално удовлетворяващ резултат – списъкът с желания/паралелки да започва с наистина най-желаната паралелка, но да не е прекалено кратък. Кратък списък с желания могат да си позволят учениците с най-високи резултати от двете национални външни оценявания (НВО). Запазвайки най-желаното на върха, учениците с по-скромни резултати от НВО е добре да обмислят по-дълъг списък с желания, като включат в него паралелки от няколко различни училища.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *