С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,533

Заплатите изостават

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 1 598 лв., за май – 1 524 лв., и за юни – 1 528 лева. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Стратегически изследвания – Шумен“.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци:

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2023 г. е 1 927 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2 644 лв., а с най-ниско е област Видин – 1 256 лева.

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема девето място сред 28-те области на страната.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.6% до 1 550 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Преработваща промишленост“. Намаление на заплатите се наблюдава в „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.2%, спрямо същото тримесечие на 2022 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 9.3%, а в частния сектор – с 10.6%, сочат данните на статистиката за област Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *