Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

Заплатите изостават

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли 2021 г. е 1219 лв., за август 1202 лв., и за септември 1252 лева. Тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2021 г. е 1543 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) 2073 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1016 лева, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 1.6% до 1224 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10.5%, „Други дейности“ – със 7.6%, и „Образование“ – с 4.9%. Най-голямо увеличение на заплатите се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6.6%, и „Строителство“ – с 5.2%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11.1%, спрямо същото тримесечие на 2020 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.1%, а в частния сектор – с 10.3%, сочат данните на статистиката.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци:

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *