С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Заетостта бавно расте

75,1 хил. са заетите лица в област Шумен през първото тримесечие на 2020 г.  на 15 и повече навършени години. От тях 41.0 хил. са мъже, а 34.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%, съобщават от ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2020 г. е 50.8% (при 52.4% за страната), съответно 57.5% за мъжете и 44.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-висок с 1.3 процентни пункта, като се увеличава с 1.5 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-о място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Силистра и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема единадесето място в страната.

Коефициент на заетост по тримесечия:

През първото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.5 хил., като 39.3 хил. от тях са мъже, а 32.2 хил. са жени. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица нараства с 1.7%, сочи статистиката.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.7%, съответно 69.9% за мъжете и 59.3% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-висок с 1.4 процентни пункта, като при мъжете бележи увеличение с 1.8 процентни пункта, а при жените – с 1.0 процентен пункт, сочат данните на статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *